فروش تعدادی دامین رنک دار، آتوریتی دار ، بک لینک دار ارزان ( اول خرداد ۱۳۹۶ )

به نام خدا
با سلام و احترام
تعدادی دامنه رنکدار ، آتوریتی دار ، باسابقه و سن دار و بکلینک دار ، برای فروش ارائه میشود.
 
خواهشمند هست قبل از خرید به نکات زیر توجه کافی مبذول فرمایید :
 
*** حتما قبل از خرید ، دامنه ها را از بابت فیلترینگ و اسپم گوگل چک کنید.
*** حتما تاریخ انقضا دامنه را چک بفرمایید.
*** بعد از خرید و انتقال به هیچ عنوان امکان تعویض یا پس گرفتن نمی باشد.
*** اطلاعات درج شده ، در زمان تایپ این فروش ، چک شده است ، در گذر زمان ، اطلاعات تغییر خواهد کرد، پس لطفا قبل خرید ، اطلاعات هر دامنه را مجددا چک کنید.
 
انتقال دامنه ها رایگان میباشد.
با توجه به قیمت خرید اولیه و سود حداقلی ، لطفا تقاضای تخفیف نکنید.
همچنین ، نظر به اینکه به تقبل هزینه انتقال از طرف فروشنده ، لطفا قبل از انجام درخواست انتقال نسبت به تسویه حساب اقدام فرمائید . قبل از تسویه حساب درخواست انتقال ایجاد نمیشود.
قبل از واریز هرگونه وجه ، نسبت به موجود بودن دامنه ، استعلام نمایید.
 
نام دامنه ها :
 
bangejaras.ir
۶bBacklink Alexa + 9 DA + 24 PA + 2.34 Moz Rank + 97 External Backlinks + 6 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + Over 8 years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
chifeed.ir
۱۸۸Backlink Alexa + 30 DA + 4.400 External Backlinks + 609 Referring Domain + 7 Edu Backlinks + 8 Gov Backlinks + Strong Quality + 2 Years Domain Age
۱۵۰٫۰۰۰ T
 
 
downloadjadid.ir
۲۹۰Backlink Alexa + 29 DA + 7.000 External Backlinks + 430 Referring Domains + 4 Edu Backlinks + 2 Gov Backlinks + Moderate Quality + 3 years Domain Age
۷۰٫۰۰۰ T
 
 
dr-anzari.ir
۱Backlink Alexa + 30 DA + 1.900 External Backlinks + 950 Referring Domains + 38 Edu Backlinks + 7 Gov Backlinks + Strong Quality + Over 5 Years Domain Age
۱۵۰٫۰۰۰ T
 
 
fsct.ir
۳Backlink Alexa + 6 Da + 21 PA + 3.13 Moz Rank + 5 Referring Domain + 31 External Backlinks + 2 Edu Backlinks + Over 6 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
funbid.ir
۳۷۰Backlink Alexa + 15 DA + 18 PA + 4.21 Moz Rank + 5.100 External Backlinks + 412 Referring Domain + 11 Edu Backlinks + Moderate Quality + 2 years Domain Age
۷۰٫۰۰۰ T
 
funiweb.ir
۴۰Backlink Alexa + 20 DA + 27 PA + 3.53 Moz Rank + 5.400 External Backlinks + 108 Referring Domain + 1 Edu Backlinks + Old 2 Google Page Rank + Moderate Quality + Over 8 Years Domain Age
۶۰٫۰۰۰ T
 
lsos.ir
۴۲Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 3.89 Moz Rank + 109 External Backlinks + 25 Referring Domain + 5 Edu Backlinks + Over 3 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
luxuryemag.ir
۲۶ DA + 38 PA + 5.35 Moz Rank + 480 External Backlinks + 240 Referring Domain + Moderate Quality + 2 Years Domain Age
۵۰٫۰۰۰ T
 
 
machinetranslation.ir
۳Backlink Alexa + 13 DA + 27 PA + 4.90 Moz Rank  + ۲۴۰ External Backlinks + 14 Referring Domain + 5 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
mahdi-eydi.ir
۵۰Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 3.65 Moz Rank + 15.000 External Backlinks + 69 Referring Domain + Over 6 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
manoinchat.ir
۴Backlink Alexa + 10 DA + 25 PA + 3.65 Moz Rank + 15 Referring Domain + 33 External Backlinks + Old 1 Google Page Rank + 5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
matindownload.ir
۶۶Backlink Alexa + 19 DA + 32 PA + 3.96 Moz Rank + 9.900 External Backlinks + 81 Referring Domain + Old 1 Google Page Rank + Over 7 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
me-gem.ir
۲۸۰Backlink Alexa + 13 DA + 2.400 External Backlinks + 110 Referring Domains + Moderate Quality + 2 Years Domain Age
۵۰٫۰۰۰ T
 
 
nazeltarin-gheymat.ir
۴۳Backlink Alexa + 22 DA + 34 PA + 4.15 Moz Rank + 35.000 External Backlinks + 113 Referring Domain + Moderate Quality + Over 3 Years Domain Age
۷۰٫۰۰۰ T
 
 
rubako.ir
۱۱Backlink Alexa + 13 DA + 27 PA + 3.89 Moz Rank  + ۵۲۰ External Backlinks + 23 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 7 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
semnancustoms.ir
۸Backlink Alexa + 15 DA + 400 External Backlinks + 25 Referring Domains + 1 Gov Backlinks + Over 7 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
setar2.ir
۴۴Backlink Alexa + 8 DA + 23 PA + 3.95 Moz Rank + 13.000 External Backlinks + 58 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 5 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
sms30ti.ir
۱۰۵Backlink Alexa + 17 DA + 26 PA + 3.29 Moz Rank + 12.000 External Backlinks + 102 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + Moderate Quality + Over 5 Years Domaimn Age
۷۰٫۰۰۰ T
 
 
telescopeservice.ir
۲Backlink Alexa + 8 DA + 17 External Backlinks + 8 Referring Domain  + Old 3 Google Page Rank + Over 8 Years Domain Age
۳۵٫۰۰۰ T
 
testdl.ir
۱۱Backlink Alexa + 12 DA + 26 PA + 3.74 Moz Rank + 2.600 External Backlinks + 24 Referring Domains + 27 Edu Backlinks + Over 6 Years Domain Age
۳۰٫۰۰۰ T
 
 
translatefit.ir
۱۱ DA + 840 External Backlinks + 190 Referring Domains + 3 Edu Backlinks + 1 Gov Backlinks + 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
wallpaperswide.ir
۲۵۵Backlink Alexa + 20 DA + 32 PA + 4.12 Moz Rank + 40.000 External Backlinks + 86 Referring Domains + Over 6 Years Domain Age
۴۰٫۰۰۰ T
 
e-dl.ir
۲۹Backlink Alexa + 10 DA + 9 Referring Domain + 43 External Backlinks + Over 1 Year Domain Age
۸٫۰۰۰ T
 
en5.ir
۳۰Backlink Alexa + 7 DA + 21 PA + 3.67 Moz Rank + 15 Referring Domain + 13.000 External Backlinks + Over 2 Years Domain Age
۱۰٫۰۰۰ T
 
۱۲۳۰۰۰۰٫ir
۱۴۵Backlink Alexa + 15 DA + 28 Referring Domain + 255 External Backlinks + Over 2 year Domain age
** Filtered **
۸٫۰۰۰ T
 
chart-sheet.ir
۱۷Backlink Alexa + 10 DA + 30 PA + 4.36 Moz Rank + 17 Referring Domain + 3.800 External Backlinks + Over 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
armanisp.ir
۲Backlink Alexa + 6 DA + 21 PA + Old 2 Google Page Rank + 3 referring domain + 8 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
 
copper-pipe.ir
۱۸Backlink Alexa + 10 DA + 18 Referring Domain + 4.000 External Backlinks + 4 Years Domain Age
۸٫۰۰۰ T
 
hajkaraj.ir
۴Backlink Alexa + 12 DA + 19 PA + 12 Referring Domain + 33 External Backlinks + Old 3 Google Page Rank + About 8 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
Parsian-Pipe.ir
۱۷Backlink Alexa + 10 DA + 16 Referring Domain + 3.800 External Backlinks + 4 Years Domain Age
۸٫۰۰۰ T
 
justincome.ir
۱۵۳Backlink Alexa + 12 DA + 44 Referring Domain + 900 External Backlinks + 3 Years Domain Age
**Filterd**
۸٫۰۰۰ T
 
mtb-graph.ir
۴۸Backlink Alexa + 14 Referring Domain + 46 External Backlinks + 5 Years Domain Age
۸٫۰۰۰ T
 
mydownloadmovie.ir
۴۴Backlink Alexa + 10 DA + 18 Refferring Domain + 68 External Backlinks + 2 Years Domain Age
۸٫۰۰۰ T
 
enph.ir
۵Backlink Alexa + 11 DA + 20 PA + 6 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + 43 External Backlinks + 5 Years Domain Age
۱۰٫۰۰۰ T
 
howzeh-jalily.ir
۶Backlink Alexa + 13 DA + 18 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + 920 External Backlinks + 5 Years Domain Age
۱۰٫۰۰۰ T
 
ZahraviPharma.ir
۳Referring Domain + 3 External Backlinks + Old 3 Google Page Rank + 3 Years Domain Age
۱۰٫۰۰۰ T
 
soozeh.ir
۲۸Backlink Alexa + 9 DA + 15 Referring Domain + 133 External Backlinks + 3 Years Domain Age
۸٫۰۰۰ T
 
tourismpeace.ir
۵Backlink Alexa + 18 DA + 28 PA + 4.88 Moz Rank + 13 Referring Domain + 3.100 External Backlinks + 3 Years Domain Age
**
۱۵٫۰۰۰ T
 
worldofgame.ir
۱۹Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 5.10 Moz Rank + 6 Referring Domain + 2.000 External Backlinks + 5 Years Domain Age
**Filtered**
۱۵٫۰۰۰ T
 
emp24.ir
۱Backlink Alexa + Old 3 Google Page Rank + 4 Referring Domain + 18 External Backlinks + 5 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
iran24news.ir
۲backlink Alexa + 3 DA + 19 PA + 4 Referring Domain + Old 3 Google Page Rank + 18 External Backlinks + 5 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
 
۵fun.ir
۱۳۴Backlink Alexa + 14 DA + 24 PA + 1.300 External Backlinks + 39 Referring Domains + 3 Years Domain Age
** Filtered **
۸٫۰۰۰ T
 
jabzar.ir
۳۲Backlink Alexa + 11 DA + 14.500 External Backlinks + 36 Referring Domain + 5 Years Domain Age
** Filtered **
۸٫۰۰۰ T
 
musicoo.ir
۲۴۲Backlink Alexa + 12 DA + 16 PA +3.34 Moz Rank + 4.900 External Backlinks + 46 Referring Domain + 4 Years Domain Age
** Filtered **
۱۰٫۰۰۰ T
 
Iriscraft.ir
۴Backlink Alexa + 22 DA + 3.700 External Backlinks + 548 Referring Domain + 16 Edu Backlinks + 17 Gov Backlinks + Strong Quality + 3 Years Domain Age
۱۴۰٫۰۰۰ T
 
 
Ebshop.ir
۴۸Backlink Alexa + 29 DA + 2.900 External Backlinks + 1.020 Referring Domain + 38 Edu Backlinks + 4 Gov Backlinks + Old 1 Google Page Rank + 6 Years Domain Age + Very Strong Quality
۲۰۰٫۰۰۰ T
 
 
Ir-panel.ir
۲Backlink Alexa + 16 DA + 30 PA + 5.72 Moz Rank + 11.400 External Backlinks + 3 Referring Domain + 8 Years Domain Age
۳۰٫۰۰۰ T
 
انتقال در اسرع وقت و با هماهنگی قبلی
امکان واریز وجه از طریق کارت به کارت
امکان واریز وجه از درگاه اختصاصی بانکی
 
برای اطلاعات بیشتر و هرگونه سوال و ابهام از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید
 
Yahoo Mail
atila_maranaki
 
Telegram+Call
۰۹۱۹۳۷۹۵۱۸۱
 
Telegram+Call
۰۹۳۸۴۸۴۲۶۴۳
 
زمان پاسخگویی OnCall
۱ بعد از ظهر الی ۱۱ شب
و همینطور این تاپیک و بخش پیام خصوصی

اضافه شدن تعداد جدید دامنه بک لینک دار

سلام

تعدادی دامنه رنکدار و بک لینکدار به تازگی اضافه شده

 

برای اطلاع از موجودی  فقط با آی دی تلگرام
@domainsara
در ارتباط باشید

 

خرید دامنه رنکدار

فروش دامین رنکدار

دامنه بکلینک دار

دامین بک لینک دار

دامین آتوریتی دار

دامنه آتوریتی دار