فروش ویژه دامنه رنک دار و دامین بک لینک دار ملی ( ۴ خرداد ۹۴ )

سلام

دامنه های رنک دار و دامین های بک لینک دار زیر با شرایط موجود آماده واگذاری هست.
اکثر دامنه ها بیش از ۳۳۰ روز دارای اعتبار میباشند ، با این حال برای اطلاع دقیق هوایز بگیرید.

دقت داشته باشید که :
انتقال دامنه ها رایگان میباشد
دامنه ها دارای اعتبار انقضای متفاوت میباشند ، پس برای اطلاع دقیق هوایز بگیرید.
انتقال دامنه ها آنلاین و از طریق یاهو یا تماس تلفنی میباشد.
رزرو دامنه امکان پذیر نمی باشد، مخصوصا در پیغام خصوصی!
این تاپیک صرفا ارائه کننده فروش دامنه رنک دار و دامین بک لینک دار ملی میباشد.
تقاضای تخفیف نداشته باشید. قیمت اول و آخر و وسط یکی هست.
معاوضه با خدمات و اجناس امکان پذیر نمیباشد. فروش نقدی هست.
بدون هماهنگی وجهی واریز نکنید، برگشت وجه با کسر ۵۰۰ کارمزد بانکی امکان پذیر خواهد بود.
برای فروش دامنه خود تاپیک ایجاد کنید ، در این تاپیک تبلیغ فروش دامنه نکنید.
سوال بی ارتباط با موضوع این تاپیک نپرسید.
در خرید خود دقت کنید، پس از فروش پس گرفتن یا جابه جایی با دامین دیگر امکان پذیر نیست.

دامنه های این سری عبارتند از : 


۱۳۵۷۱۱۲۲٫ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳۸ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۰
External Backlinks : ۱۱۱۰
Referring Domains : ۲۰
DA : ۱۵
PA : ۲۴
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
BafiaMarkazi.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۱۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۹
External Backlinks : ۹۴
Referring Domains : ۱۶
EDU Backlinks : ۳
DA : ۱۴
PA : ۲۲
قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Basirat14.ir
رنک ۱ گوگل ، دارای ۳۱ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۳۱۳
Referring Domains : ۱۶
DA : ۱۵
PA : ۲۹
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

BehinAndish.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۲ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۷۰۱
Referring Domains : ۲
DA : ۸
PA : ۱۷
قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

BirjandFava.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۶بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۷
External Backlinks : ۲۸۵
Referring Domains : ۸
DA : ۸
PA : ۲۱
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Estekhdam-Amoozesh.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۱۵۵
Referring Domains : ۴
DA : ۱۱
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Fars-Hre.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۱ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
DA : ۸
PA : ۱۸
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
BafiaMarkazi.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۱۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۹
External Backlinks : ۹۴
Referring Domains : ۱۶
EDU Backlinks : ۳
DA : ۱۴
PA : ۲۲
قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Basirat14.ir
رنک ۱ گوگل ، دارای ۳۱ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۳۱۳
Referring Domains : ۱۶
DA : ۱۵
PA : ۲۹
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

BehinAndish.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۲ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۷۰۱
Referring Domains : ۲
DA : ۸
PA : ۱۷
قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

BirjandFava.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۶بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۷
External Backlinks : ۲۸۵
Referring Domains : ۸
DA : ۸
PA : ۲۱
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Estekhdam-Amoozesh.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۱۵۵
Referring Domains : ۴
DA : ۱۱
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Fars-Hre.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۱ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
DA : ۸
PA : ۱۸
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
Gsportiau.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۱
External Backlinks : ۷۴۹۳
Referring Domains : ۲
DA : ۶
PA : ۲۲
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Hamedan-iel.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۲ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۳۰۵۵
Referring Domains : ۲
DA : ۱۲
PA : ۲۷
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

HomaHost.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۷
External Backlinks : ۵۰
Referring Domains : ۵
DA : ۵
PA : ۲۱
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Imft-Ac.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۴ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۲۰
Referring Domains : ۱
EDU Backlinks : ۲۰
DA : ۵
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

JavadAlaee.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۱ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۴
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
Ktimes.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۲۶ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۰
External Backlinks : ۲۲۲
Referring Domains : ۱۷
EDU Backlinks : ۱
DA : ۱۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

LazizFars.ir
رنک ۲ گوگل ،ثبت شده از سال ۲۰۱۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
Lunasehein.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۸۸۱
Referring Domains : ۲
DA : ۱۱
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Luyamin.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۱۰ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۸۸۲
Referring Domains : ۳
DA : ۱۰
PA : ۲۵
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

MahdiShenakht.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۹
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

Mehrhandicap.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۶۴
Referring Domains : ۸
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
Mr-Gamer.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۲۳
Referring Domains : ۶
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

MyJahrom.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۸ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۱
External Backlinks : ۵
Referring Domains : ۴
DA : ۸
PA : ۱۹
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

NerkhService.ir
رنک ۲ گوگل ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
ReFact.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۴۵
Referring Domains : ۸
EDU Backlinks : ۱۲
DA : ۱۲
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
SardareVahdat.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۱۹ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۱۸۸
Referring Domains : ۶
DA : ۱۲
PA : ۲۴
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

ShahrDarGhab.ir
رنک ۲ گوگل ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
TiamAbi.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۱ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
DA : ۸
PA : ۱۵
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

WebiHa.ir
رنک ۲ گوگل ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

۱۲x.ir
رنک ۰ گوگل ، دارای ۶۶ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۴
External Backlinks : ۴۹۰
Referring Domains : ۲۱
DA : ۱۹
PA : ۳۱
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
Biet-shohada.ir
رنک ۲ گوگل، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
DehloranSTS.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۲۸
Referring Domains : ۲
EDU Backlinks : ۶
DA : ۱۶
PA : ۱۹
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
AsanSharj92.ir
رنک ۲ گوگل ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
DA : ۵
PA : ۱۶
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

YazdPed.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۲ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۱
External Backlinks : ۲
Referring Domains : ۱
DA : ۱۰
PA : ۱۰
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
SGTFarshad.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۴۲ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۲
External Backlinks : ۶۵
Referring Domains : ۳
DA : ۱۲
PA : ۲۲
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

IZDCC.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳۴ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
DA : ۱۱
PA : ۱۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان

 
TbMellat.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳۴ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
OmgheDid.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۱
Referring Domains : ۱
DA : ۸
PA : ۲۳
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
PJorm.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۹ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۹
External Backlinks : ۲۵۲۲
Referring Domains : ۷
Edu Backlinks : 1
DA : ۱۱
PA : ۱۶
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
sh-fereidonshahr.ir
رنک ۳ گوگل ، دارای ۱۸ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۰
External Backlinks : ۲۹
Referring Domains : ۸
Gov Backlinks : 3
DA : ۱۴
PA : ۱۷
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
Baadi.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۴ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۱
Referring Domains : ۱
DA : ۱۲
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
RFun.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۲۵ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۴۴
Referring Domains : ۸
DA : ۱۱
PA : ۲۰
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
Basyri.ir
رنک ۲ گوگل ، دارای ۲۷ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۰۸
External Backlinks : ۲۳۵۵
Referring Domains : ۲۲
DA : ۱۷
PA : ۲۳
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 

SimaNoor.ir

رنک ۲ گوگل ، دارای ۳ بک لینک فعال الکسا ، ثبت شده از سال ۲۰۱۳
External Backlinks : ۵
Referring Domains : ۲

DA : ۱۰
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان به همراه انتقال رایگان
 
 
 
انتقال در اسرع وقت و با هماهنگی قبلی
امکان واریز وجه از طریق کارت به کارت
برای اطلاعات بیشتر و هرگونه سوال و ابهام از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید
 
Yahoo Id
atila_maranaki
 
 
Viber+Telegram+Call
۰۹۳۸۴۸۴۲۶۴۳
 
 
Viber+Telegram+Call
۰۹۱۹۳۷۹۵۱۸۱
 
 
زمان پاسخگویی OnCall
۱ بعد از ظهر الی ۱۲ شب
 
و همینطور این تاپیک و بخش پیام خصوصی