دهمین پکیج خوش قیمت دامین آتوریتی دار، بک لینک دار ، رنک دار ( ۱۸ اردیبهشت ۹۶ )

با عرض ادب و احترام

پیرو استقبال خوب از پکیج های خوش قیمت دامنه های آتوریتی دار ، بک لینک دار، رنکدار ، قدیمی و واگذاری سریع آنها ، دهمین پکیج خدمت دوستان معرفی میشود.

 

قیمت اصلی پکیج دهم : ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت فروش پکیج با تخفیف ویژه : ۷۷۰٫۰۰۰ تومان ( ۳۰% تخفیف )

تعداد دامنه های این پکیج : ۲۳ عدد

 

انتقال دامنه ها رایگان میباشد.

تک فروشی تا اطلاع ثانوی ندارم.

 

دامنه ها دارای کیفیت درج شده در زمان انتشار این پکیج میباشند.

قیمت اصلی هر دامنه در ذیل آن آمده است.

 

** تذکرات مهم

دامنه ها دارای تاریخ انقضای مناسب و در حدود ۱۱ ماه میباشند. با این حال حتما چک کنید.

قبل از خرید ، شخصا کیفیت دامنه ها را بسنجید ( اسپم ، فیلتری ، کیفیت و … ) ، بعد از خرید به هیچ عنوان تعویض یا مسترد نمیشود.

 

 

نام و کیفیت دامنه ها :

bangejaras.ir

۶bBacklink Alexa + 9 DA + 24 PA + 2.34 Moz Rank + 97 External Backlinks + 6 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + Over 8 years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

chifeed.ir

۱۸۸Backlink Alexa + 30 DA + 4.400 External Backlinks + 609 Referring Domain + 7 Edu Backlinks + 8 Gov Backlinks + Strong Quality + 2 Years Domain Age

۱۵۰٫۰۰۰ T

 

 

downloadjadid.ir

۲۹۰Backlink Alexa + 29 DA + 7.000 External Backlinks + 430 Referring Domains + 4 Edu Backlinks + 2 Gov Backlinks + Moderate Quality + 3 years Domain Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

 

dr-anzari.ir

۱Backlink Alexa + 30 DA + 1.900 External Backlinks + 950 Referring Domains + 38 Edu Backlinks + 7 Gov Backlinks + Strong Quality + Over 5 Years Domain Age

۱۵۰٫۰۰۰ T

 

 

fsct.ir

۳Backlink Alexa + 6 Da + 21 PA + 3.13 Moz Rank + 5 Referring Domain + 31 External Backlinks + 2 Edu Backlinks + Over 6 Years Domain Age

۲۰٫۰۰۰ T

 

 

funbid.ir

۳۷۰Backlink Alexa + 15 DA + 18 PA + 4.21 Moz Rank + 5.100 External Backlinks + 412 Referring Domain + 11 Edu Backlinks + Moderate Quality + 2 years Domain Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

funiweb.ir

۴۰Backlink Alexa + 20 DA + 27 PA + 3.53 Moz Rank + 5.400 External Backlinks + 108 Referring Domain + 1 Edu Backlinks + Old 2 Google Page Rank + Moderate Quality + Over 8 Years Domain Age

۶۰٫۰۰۰ T

 

lsos.ir

۴۲Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 3.89 Moz Rank + 109 External Backlinks + 25 Referring Domain + 5 Edu Backlinks + Over 3 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

luxuryemag.ir

۲۶ DA + 38 PA + 5.35 Moz Rank + 480 External Backlinks + 240 Referring Domain + Moderate Quality + 2 Years Domain Age

۵۰٫۰۰۰ T

 

 

machinetranslation.ir

۳Backlink Alexa + 13 DA + 27 PA + 4.90 Moz Rank  + ۲۴۰ External Backlinks + 14 Referring Domain + 5 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

mahdi-eydi.ir

۵۰Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 3.65 Moz Rank + 15.000 External Backlinks + 69 Referring Domain + Over 6 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

manoinchat.ir

۴Backlink Alexa + 10 DA + 25 PA + 3.65 Moz Rank + 15 Referring Domain + 33 External Backlinks + Old 1 Google Page Rank + 5 Years Domain Age

۲۰٫۰۰۰ T

 

 

matindownload.ir

۶۶Backlink Alexa + 19 DA + 32 PA + 3.96 Moz Rank + 9.900 External Backlinks + 81 Referring Domain + Old 1 Google Page Rank + Over 7 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

me-gem.ir

۲۸۰Backlink Alexa + 13 DA + 2.400 External Backlinks + 110 Referring Domains + Moderate Quality + 2 Years Domain Age

۵۰٫۰۰۰ T

 

 

nazeltarin-gheymat.ir

۴۳Backlink Alexa + 22 DA + 34 PA + 4.15 Moz Rank + 35.000 External Backlinks + 113 Referring Domain + Moderate Quality + Over 3 Years Domain Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

 

rubako.ir

۱۱Backlink Alexa + 13 DA + 27 PA + 3.89 Moz Rank  + ۵۲۰ External Backlinks + 23 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 7 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

semnancustoms.ir

۸Backlink Alexa + 15 DA + 400 External Backlinks + 25 Referring Domains + 1 Gov Backlinks + Over 7 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

setar2.ir

۴۴Backlink Alexa + 8 DA + 23 PA + 3.95 Moz Rank + 13.000 External Backlinks + 58 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 5 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

sms30ti.ir

۱۰۵Backlink Alexa + 17 DA + 26 PA + 3.29 Moz Rank + 12.000 External Backlinks + 102 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + Moderate Quality + Over 5 Years Domaimn Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

 

telescopeservice.ir

۲Backlink Alexa + 8 DA + 17 External Backlinks + 8 Referring Domain  + Old 3 Google Page Rank + Over 8 Years Domain Age

۳۵٫۰۰۰ T

 

testdl.ir

۱۱Backlink Alexa + 12 DA + 26 PA + 3.74 Moz Rank + 2.600 External Backlinks + 24 Referring Domains + 27 Edu Backlinks + Over 6 Years Domain Age

۳۰٫۰۰۰ T

 

 

translatefit.ir

۱۱ DA + 840 External Backlinks + 190 Referring Domains + 3 Edu Backlinks + 1 Gov Backlinks + 4 Years Domain Age

۲۰٫۰۰۰ T

 

 

wallpaperswide.ir

۲۵۵Backlink Alexa + 20 DA + 32 PA + 4.12 Moz Rank + 40.000 External Backlinks + 86 Referring Domains + Over 6 Years Domain Age

۴۰٫۰۰۰ T