دهمین پکیج خوش قیمت دامین آتوریتی دار، بک لینک دار ، رنک دار ( ۱۸ اردیبهشت ۹۶ )

با عرض ادب و احترام

پیرو استقبال خوب از پکیج های خوش قیمت دامنه های آتوریتی دار ، بک لینک دار، رنکدار ، قدیمی و واگذاری سریع آنها ، دهمین پکیج خدمت دوستان معرفی میشود.

 

قیمت اصلی پکیج دهم : ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت فروش پکیج با تخفیف ویژه : ۷۷۰٫۰۰۰ تومان ( ۳۰% تخفیف )

تعداد دامنه های این پکیج : ۲۳ عدد

 

انتقال دامنه ها رایگان میباشد.

تک فروشی تا اطلاع ثانوی ندارم.

 

دامنه ها دارای کیفیت درج شده در زمان انتشار این پکیج میباشند.

قیمت اصلی هر دامنه در ذیل آن آمده است.

 

** تذکرات مهم

دامنه ها دارای تاریخ انقضای مناسب و در حدود ۱۱ ماه میباشند. با این حال حتما چک کنید.

قبل از خرید ، شخصا کیفیت دامنه ها را بسنجید ( اسپم ، فیلتری ، کیفیت و … ) ، بعد از خرید به هیچ عنوان تعویض یا مسترد نمیشود.

 

 

نام و کیفیت دامنه ها :

bangejaras.ir

۶bBacklink Alexa + 9 DA + 24 PA + 2.34 Moz Rank + 97 External Backlinks + 6 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + Over 8 years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

chifeed.ir

۱۸۸Backlink Alexa + 30 DA + 4.400 External Backlinks + 609 Referring Domain + 7 Edu Backlinks + 8 Gov Backlinks + Strong Quality + 2 Years Domain Age

۱۵۰٫۰۰۰ T

 

 

downloadjadid.ir

۲۹۰Backlink Alexa + 29 DA + 7.000 External Backlinks + 430 Referring Domains + 4 Edu Backlinks + 2 Gov Backlinks + Moderate Quality + 3 years Domain Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

 

dr-anzari.ir

۱Backlink Alexa + 30 DA + 1.900 External Backlinks + 950 Referring Domains + 38 Edu Backlinks + 7 Gov Backlinks + Strong Quality + Over 5 Years Domain Age

۱۵۰٫۰۰۰ T

 

 

fsct.ir

۳Backlink Alexa + 6 Da + 21 PA + 3.13 Moz Rank + 5 Referring Domain + 31 External Backlinks + 2 Edu Backlinks + Over 6 Years Domain Age

۲۰٫۰۰۰ T

 

 

funbid.ir

۳۷۰Backlink Alexa + 15 DA + 18 PA + 4.21 Moz Rank + 5.100 External Backlinks + 412 Referring Domain + 11 Edu Backlinks + Moderate Quality + 2 years Domain Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

funiweb.ir

۴۰Backlink Alexa + 20 DA + 27 PA + 3.53 Moz Rank + 5.400 External Backlinks + 108 Referring Domain + 1 Edu Backlinks + Old 2 Google Page Rank + Moderate Quality + Over 8 Years Domain Age

۶۰٫۰۰۰ T

 

lsos.ir

۴۲Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 3.89 Moz Rank + 109 External Backlinks + 25 Referring Domain + 5 Edu Backlinks + Over 3 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

luxuryemag.ir

۲۶ DA + 38 PA + 5.35 Moz Rank + 480 External Backlinks + 240 Referring Domain + Moderate Quality + 2 Years Domain Age

۵۰٫۰۰۰ T

 

 

machinetranslation.ir

۳Backlink Alexa + 13 DA + 27 PA + 4.90 Moz Rank  + ۲۴۰ External Backlinks + 14 Referring Domain + 5 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

mahdi-eydi.ir

۵۰Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 3.65 Moz Rank + 15.000 External Backlinks + 69 Referring Domain + Over 6 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

manoinchat.ir

۴Backlink Alexa + 10 DA + 25 PA + 3.65 Moz Rank + 15 Referring Domain + 33 External Backlinks + Old 1 Google Page Rank + 5 Years Domain Age

۲۰٫۰۰۰ T

 

 

matindownload.ir

۶۶Backlink Alexa + 19 DA + 32 PA + 3.96 Moz Rank + 9.900 External Backlinks + 81 Referring Domain + Old 1 Google Page Rank + Over 7 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

me-gem.ir

۲۸۰Backlink Alexa + 13 DA + 2.400 External Backlinks + 110 Referring Domains + Moderate Quality + 2 Years Domain Age

۵۰٫۰۰۰ T

 

 

nazeltarin-gheymat.ir

۴۳Backlink Alexa + 22 DA + 34 PA + 4.15 Moz Rank + 35.000 External Backlinks + 113 Referring Domain + Moderate Quality + Over 3 Years Domain Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

 

rubako.ir

۱۱Backlink Alexa + 13 DA + 27 PA + 3.89 Moz Rank  + ۵۲۰ External Backlinks + 23 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 7 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

semnancustoms.ir

۸Backlink Alexa + 15 DA + 400 External Backlinks + 25 Referring Domains + 1 Gov Backlinks + Over 7 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

setar2.ir

۴۴Backlink Alexa + 8 DA + 23 PA + 3.95 Moz Rank + 13.000 External Backlinks + 58 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 5 Years Domain Age

۲۵٫۰۰۰ T

 

 

sms30ti.ir

۱۰۵Backlink Alexa + 17 DA + 26 PA + 3.29 Moz Rank + 12.000 External Backlinks + 102 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + Moderate Quality + Over 5 Years Domaimn Age

۷۰٫۰۰۰ T

 

 

telescopeservice.ir

۲Backlink Alexa + 8 DA + 17 External Backlinks + 8 Referring Domain  + Old 3 Google Page Rank + Over 8 Years Domain Age

۳۵٫۰۰۰ T

 

testdl.ir

۱۱Backlink Alexa + 12 DA + 26 PA + 3.74 Moz Rank + 2.600 External Backlinks + 24 Referring Domains + 27 Edu Backlinks + Over 6 Years Domain Age

۳۰٫۰۰۰ T

 

 

translatefit.ir

۱۱ DA + 840 External Backlinks + 190 Referring Domains + 3 Edu Backlinks + 1 Gov Backlinks + 4 Years Domain Age

۲۰٫۰۰۰ T

 

 

wallpaperswide.ir

۲۵۵Backlink Alexa + 20 DA + 32 PA + 4.12 Moz Rank + 40.000 External Backlinks + 86 Referring Domains + Over 6 Years Domain Age

۴۰٫۰۰۰ T

 

نهمین پکیج خوش قیمت دامنه بک لینکدار ، آتوریتی دار ، رنکدار ( ۴اردیبهشت۹۶)

با عرض ادب و احترام
پیرو استقبال خوب از پکیج های خوش قیمت دامنه های آتوریتی دار ، بک لینک دار، رنکدار ، قدیمی و واگذاری سریع آنها ، نهمین پکیج خدمت دوستان معرفی میشود.
قیمت اصلی پکیج  نهم  : ۹۷۰٫۰۰۰ تومان
قیمت فروش پکیج با تخفیف ویژه : ۶۳۰٫۰۰۰ تومان ( ۳۵% تخفیف )
تعداد دامنه های این پکیج : ۳۲ عدد
 
انتقال دامنه ها رایگان میباشد.
تک فروشی تا اطلاع ثانوی ندارم.
 
دامنه ها دارای کیفیت درج شده در زمان انتشار این پکیج میباشند.
قیمت اصلی هر دامنه در ذیل آن آمده است.
** تذکرات مهم
دامنه ها دارای تاریخ انقضای مناسب و بیش از ۱۰ ماه میباشند. با این حال حتما چک کنید.
قبل از خرید ، شخصا کیفیت دامنه ها را بسنجید ( اسپم ، فیلتری ، کیفیت و … ) ، بعد از خرید به هیچ عنوان تعویض یا مسترد نمیشود.
نام و کیفیت دامنه ها :
 
۱۱۰shahidgomnam.ir
۲۹Backlink Alexa + 10 DA + 25 PA + 17 External Backlinks + Old 2 Google Page Rank + Over 3.5 Year Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
۳۰tak.ir
۳۴Backlink Alexa + 17 DA + 30 PA + 3.100 External Backlinks + 43 Referring Domains + Over 8 Years Domain Age
۳۵٫۰۰۰ T
 
anifilmco.ir
۴۴۳Bcklink Alexa + 30 DA + 33 PA + 8.200 External Backlinks + 1.900 Referring Domain + 76 Edu Backlinks + 9 Gov Backlinks + VeryStrong Quality + 2 Years Domain Age
۱۲۰٫۰۰۰ T
 
ariayiha.ir
۵۶Backlink Alexa + 14 DA + 23 PA + 1.900 External Backlinks + 100 Referring Domain + Moderate Quality + Over 5 Years Domain Age
۴۰٫۰۰۰ T
 
azadegan-esf.ir
۱۱Backlink Alexa + 8 DA + 23 PA + 27 External Backlinks + 10 Referring Domain + 1 Old Google Page Rank + Over 4 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
bpen.ir
۵Backlink Alexa + 8 DA + 209 External Backlinks + 21 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + 5.5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
bspnu.ir
۲۷Backlink Alexa + 22 DA + 4.100 External Backlinks + 274 Referring Domains + 2 Edu Backlinks + 1 Gov Backlinks + Moderate Quality + Over 7 Years Domain Age
۴۵٫۰۰۰ T
 
bu1.ir
۱۰Backlink Alexa + 11 DA + 25 PA + 1.200 External Backlinks + 19 Referring Domains + Old 2 Google Page Rank + 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
charge-direct.ir
۵۷۰Backlink Alexa + 16 DA + 30 PA + 1.100 External Backlinks + 115 Referring Domain + Moderate Quality + 3.5 Years Domain Age
۳۵٫۰۰۰ T
 
cpanelconf.ir
۳Backlink Alexa + 16 DA + 27 PA + 2 years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
cropprotection.ir
۱۴Backlink Alexa + 18 DA + 30 PA + 435 External Backlinks + 21 Referring Domain + 1 Gov Backlinks + 4.5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
funix.ir
۷۰Backlink Alexa + 13 DA + 5.000 External Backlinks + 75 Referring Domain + Old 3 Google Page Rank + Over 4 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
gtedc.ir
Old 3 Google Page Rank + About 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
hhpv.ir
۳Backlink Alexa + 22 DA + 30 DA + 28.000 External Backlinks + 6 Referring Domain + Over 2 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
iribipg.ir
۴۰Backlink Alexa + 9 DA + 20 PA + 189 External Backlink  + ۲۱ Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 4 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
jdstp.ir
۱۱Backlink Alexa + 7 DA + 22 PA + 15 External Backlinks + 7 Referring Domain + 8 Edu Backlinks + Old 2 Google Page Rank + Over 7.5 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
linkman.ir
۳۳Backlink Alexa + 18 DA + 3.500 External Backlink + 44 Referring Domain + 4 Edu Backlinks + 5.5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
mirsite.ir
۴۵Backlink Alexa + 14 DA + 28 PA + 7.400 External Backlinks + 39 Referring Domain + Over 2 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
moran.ir
۵۰Backlink Alexa + 7 DA + 21 PA + 7.000 External Backlinks + 26 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + Over 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
selectiron.ir
۸۶Backlink Alexa + 25 DA + 10.000 External Backlinks + 800 Referring Domain + 13 Edu Backlinks + 6 Gov Backlinks + Strong Quality
۳۵٫۰۰۰ T
 
utik.ir
۶Backlink Alexa + 16 DA + 28 PA + 238 External Backlinks + 27 Referring Domain + 63 Edu Backlinks + Old 3 Google Page Rank + Over 10 Years Domain Age
۵۵٫۰۰۰ T
 
 
Wallpaper-co.ir
۵۳Backlink Alexa + 26 DA + 36 PA + 1.100 External Backlinks + 100 Referring Domain + 4 Edu Backlinks + Moderate Quality
۵۰٫۰۰۰ T 
 
 
xenal.ir
۱۵Backlink Alexa + 800 External Backlinks + 20 Referring Domain + Over 8.5 Years Domain Age
*Filtered*
۳۵٫۰۰۰ T
 
 
zist-fanavari.ir
۱Backlink Alexa + 15 External Backlinks + 5 Referring Domain + Old 3 Google Page Rank + 5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
ganjejang.ir
۶Backlink Alexa + 13 DA + 25 PA + 4.14 Moz Rank + 199 External Backlinks + 48 Referring Domain
۴۰٫۰۰۰ T
 
 
coolercompany.ir
۹۷Backlink Alexa + 27 DA + 38 PA + 110 Referring Domain + 1.300 External Backlinks + 4 Edu Backlinks + 4.09 Moz Rank + Moderate Quality
۵۰٫۰۰۰ T
 
 
pctips.ir
۱۰Backlink Alexa + 6 DA + 20 Referring Domain + 200 External Backlinks + Old 3 Google Page Rank
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
e-yadgiri.ir
۹Backlink Alexa + 6 DA + 11 Referring Domain + 56 ExternalBaklinks + Old 2 Google Page Rank
۱۵٫۰۰۰ T
 
parsvim.ir
۶DA + 21 PA + 3.70 Moz Rank + Old 3 Google Page Rank
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
AsBlog.ir
۱۵۵Backlink Alexa + 22 DA + 68 Referring Domain + 3.700 External Backlinks + Old 1 Google Page Rank
۲۰٫۰۰۰ T
 
AtrAdineh.ir
۹Backlink Alexa + 15 DA + 29 PA + 4.88 Moz Rank + 9 Referring Domain + 3.400 External Backlinks
۲۵٫۰۰۰ T
 
linkseo.ir
۹۹Backlink Alexa + 23 Da + 36 PA + 5.77 Moz Rank + Old 2 Google Page Rank + 59 Referring Domain + 31.000 External Backlinks + 3 Edu Backlinks
۳۵٫۰۰۰ T
انتقال در اسرع وقت و با هماهنگی قبلی
امکان واریز وجه از طریق کارت به کارت
امکان واریز وجه از درگاه بانکی اختصاصی
 
برای اطلاعات بیشتر و هرگونه سوال و ابهام از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید
 
Yahoo Mail
atila_maranaki
 
Telegram+Call
۰۹۱۹۳۷۹۵۱۸۱
 
Telegram+Call
۰۹۳۸۴۸۴۲۶۴۳
 
زمان پاسخگویی OnCall
۱ بعد از ظهر الی ۱۱ شب
و همینطور این تاپیک و بخش پیام خصوصی​

هشتمین پکیج خوش قیمت دامین آتوریتی دار، بک لینک دار ، رنک دار و قدیمی ( ۱۲ اسفند ۹۵ )

با عرض ادب و احترام
پیرو استقبال خوب از پکیج های خوش قیمت دامنه های آتوریتی دار ، بک لینک دار، رنکدار ، قدیمی و واگذاری سریع آنها ، هشتمین پکیج خدمت دوستان معرفی میشود.
قیمت اصلی پکیج  چهارم : ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
قیمت فروش پکیج با تخفیف ویژه : ۳۲۰٫۰۰۰ تومان
تعداد دامنه های این پکیج : ۲۵ عدد
انتقال دامنه ها رایگان میباشد.
تک فروشی از ۵ روز بعد از تاریخ انتشار این لیست. ( ۱۸ اسفند )
دامنه ها دارای کیفیت درج شده در زمان انتشار این پکیج میباشند.
** تذکرات مهم
دامنه ها دارای تاریخ انقضای مناسب میباشند. با این حال حتما چک کنید.
قبل از خرید ، شخصا کیفیت دامنه ها را بسنجید ، بعد از خرید به هیچ عنوان تعویض یا مسترد نمیشود.
 
نام و کیفیت دامنه ها :
 
news24h.ir
۳۴۵Backlink Alexa + 12 DA + 40 Referring Domain + 750 External Backlinks + Over 2 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
tohidshz.ir
۲Backlink Alexa + 14 DA + 48 Reffering Domain + 2.500 External Backlinks + Over 3 years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
 
RahimZare.ir
۷Backlink Alexa + 10 DA + 22 PA + 09 Referring Domain + Old 3 Google Page Rank + 45 External Backlinks + Over 3 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
kzz-fun.ir
۳۰۲Backlink Alexa + 13 DA + 13 PA + 44 Referring Domain + 12.300 External Backlinks + Over 2.5 years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
Haddaf.ir
۲Backlink Alexa + 3 Referring Domain + 8 External Backlinks + Over 2 years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
selenachat.ir
۱۹Backlink Alexa + 14 DA + 23 PA + 2.66 Moz Rank + 19 Referring Domain + 6.800 External Backlinks + Over 3.5 years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
almaz.ir
۱۱۱Backlink Alexa + 11 DA + 19 PA + Over 5 years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
Tik2.ir
۴Backlink Alexa + 11 DA + 22 PA + 2.97 Moz Rank + 16 Referring Domain + 77 external Backlinks + Over 3 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
 
hepatmon.ir
Old 5 Google Page Rank + 3 Referring Domain + 14 External Backlinks + Over 5 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
Taisiz24.ir
۱۶Backlink Alexa + 11 DA + 26 PA + 3.86 Moz Rank + 11 Referring Domain + 2.200 External Backlinks + Over 3.5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
larsashop1.ir
۷۶Backlink Alexa + 10 DA + 23 Referring Domain + 115 Referring Domain + Over 4.5 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
Ennon.ir
۱Backlinks Alexa + 6 DA + 22 PA + 3.82 Moz Rank + 6 Referring Domain + 340 External Backlinks + Over 2 Years Domain Age
۱۵٫۰۰۰ T
 
Mcweb.ir
۲Backlink Alexa + 10 DA + 25 PA + 3.82 Moz Rank + 10 Referring Domain + 5 Referring Domain + 189 External Backlinks + Over 4.5 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
Munesam.ir
۳۷Backlink Alexa + 7 DA + 22 PA + 2.98 Moz Rank + 9 Referring Domain + Old 1 Google Page Rank + 5.800 External Backlinks + Over 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
Novin-host.ir
۴Backlink Alexa  + ۱۱ DA + 22 PA + 3.23 Moz Rank + 34 Referring Domain + 340 External Backlinks + 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
sooba.ir
۱۹۵Backlink Alexa + 13 DA + Over 2 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
sirjanbourse.ir
۵Backlink alexa + 36 DA + 23 PA + 3.500 External Backlinks + 1.290 Referring Domain + 19 Edu Backlinks + 1 Gov Backlinks + Very Strong Quality + Over 3.5 Years Domain Age
۱۳۰٫۰۰۰ T
 
Game-Spark.ir
۱۳Backlink Alexa + 24 DA + 27 PA + 4.49 Moz Rank + 3.100 External Backlinks + 250 Referring Domain + Moderate Quality + Over 4 Years Domain Age
۶۰٫۰۰۰ T
 
my2bax.ir
۴Backlink Alexa + 8 DA + 20 PA + 2.56 + 11 Referring Domain + Old 1 Google Page Rank + 560 External Backlinks + Over 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
akazemi.ir
۱۶Backlink Alexa + 17 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + 1.100 External Backlinks + Over 8 Years Domain Age
۳۰٫۰۰۰ T
 
elenashop.ir
۲۷۰Backlink Alexa + 6 DA + 16 Referring Domain + Old 1 Google Page Rank + 140 External Backlinks + Over 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
f-abbasabad.ir
۳Backlink Alexa + 4 DA + 20 PA + 4 Referring Domain + Old 3  Google Page Rank + 4 External Backlinks + Over 6 Years Domain Age
۳۰٫۰۰۰ T
 
fasapnu.ir
۹Backlink Alexa + 5 DA + 21 PA + 8 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + 10 External Backlinks + Over 6 Years Domain Age
۲۵٫۰۰۰ T
 
 
generals-zh.ir
۳Backlink Alexa + 6 DA + 5 Referring Domain + Old 2 Google Page Rank + 8 External Backlinks + Over 4 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
ie-esf.ir
۱Backlink Alexa + 5 DA + 21 PA + Old 2 Google Page Rank + 3 Referring Domain + 3 External Backlinks + Over 6 Years Domain Age
۲۰٫۰۰۰ T
 
 
انتقال در اسرع وقت و با هماهنگی قبلی
امکان واریز وجه از طریق کارت به کارت
امکان واریز وجه از درگاه بانکی
 
برای اطلاعات بیشتر و هرگونه سوال و ابهام از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید
 
Yahoo Mail
atila_maranaki
 
Telegram+Call
۰۹۱۹۳۷۹۵۱۸۱
 
Telegram+Call
۰۹۳۸۴۸۴۲۶۴۳
 
زمان پاسخگویی OnCall
۱ بعد از ظهر الی ۱۱ شب
و همینطور این تاپیک و بخش پیام خصوصی​